INFORMATIEFICHES

Deze informatiefiches zijn bedoeld ter educatie van gezondheidsmedewerkers, patiënten en de bevolking.

Bij interesse of vragen: v.haenen@gmail.com

Educatie